Hp Designjet T7100 Yaz?c?

Eylül 9, 2011 in HP Desingjet T7100 Serisi

HP Designjet T7100 Yaz?c?, dü?ük maliyetli tek renkli bask?y? kaliteli renkli bask? ile birle?tirir ve devrim yaratan toplam sahip olma maliyeti sa?lar. Modüler tasar?m? sayesinde yükseltilmesi kolay bir yaz?c? ile dü?ük bak?m ve yüksek h?zlar?n keyfini sürün.

Hp Designjet Z6100 1.524 mm Foto?raf Yaz?c?

Eylül 9, 2011 in Genel, HP 2.El Plotter

1,52m Geni?li?inde Profesyonel grafik ve cad bask?lar için en ideal çözüm. Bütün bak?mlar? firmam?z taraf?ndan eksiksiz olarak yap?lm??t?r. Mekanik olarak 3 ay Firmam?z garantisi alt?ndad?r. ?stenildi?i takdirde 800 $ fark verilerek 1 y?l mü?teri yerinde bütün yedek parça ve i?çilik dahil garanti ile verilebilir.

Hp Designjet 4500Ps 1.067 mm Yaz?c?

Eylül 9, 2011 in Genel

Profesyonel Proje çizim makinesi. Ayn? Anda 2 rulo alma özelli?i ve dü?ük maliyetli bask? çözümleri sayesinde h?zl? ve kesintisiz bask?lar. Bütün Bak?mlar? Firmam?z taraf?ndan yap?lm??t?r ve 6 ay mekanik olarak firmam?z garantisindedir. Ayr?ca istenildi?i takdirde 650 $ kar??l???na mü?teri yerinde bütün yedek parça ve i?çilik garantisi ile verilebilir.

Hp Designjet 800 1.067 mm Yaz?c?

Eylül 9, 2011 in Genel

Bütün bak?mlar? firmam?z taraf?ndan yap?lm??t?r. ?stenildi?i takdirde Extra 150 $ kar??l???nda 1 y?l her?ey dahil (Yedek Parça ve Servis ) Mü?teri yerinde onar?m garantisi ile verilecektir.

Hp Designjet T620

Eylül 8, 2011 in Genel

Hp Designjet 510 1.067 mm Yaz?c?

Eylül 8, 2011 in Genel

HP’nin küçük stüdyolar için en ekonomik ba??ms?z yaz?c?s? olan yeni HP Designjet 510
Yaz?c? serisi, i?yerinizde geni? biçimdeki CAD çizimlerini yazd?rman?z? sa?lar. Hassas çizgi
ve mükemmel görüntü kalitesiyle yüksek etkili sonuçlara h?zl? ve kolayca ula??n.

Hp Tamir Servis

Eylül 8, 2011 in Genel

Gür Sistem Teknik Servisi olarak, Hp plotter ‘lar için, Tamir, Bak?m, Plotter servis, Plotter onar?m, Plotterupgrade, Plotter yedek parça, hizmetleri verilmektedir. Hp Plotter‘lar?n?z?n ar?za tespiti Gür Sistem servisi olarak firmam?z taraf?ndan yap?l?r ve sizden onay al?nd?ktan sonra ürününüzün onar?m?na geçilmektedir. Ücretin onaylanmamas? durumunda Plotter’?n?zdan herhangi bir ücret talep edilmeden iade edilmektedir.

Hp Designjet T7100 Yaz?c?

Eylül 8, 2011 in Genel

????Hp Plotter