Plotter

Gür Sistem Teknik Servisi olarak, Hp plotter ‘lar için, Tamir, Bak?m, Plotter servis, Plotter onar?m, Plotterupgrade ve Plotter yedek parça, hizmetleri verilmektedir. Hp Plotter‘lar?n?z?n ar?za tespiti Gür Sistem servisi olarak firmam?z taraf?ndan yap?l?r ve sizden onay al?nd?ktan sonra ürününüzün onar?m?na geçilmektedir. Ücretin onaylanmamas? durumunda Plotter’?n?zdan herhangi bir ücret talep edilmeden iade edilmektedir.