HP DesignJet 500/800 Plotter Hata Kodlar?

Eylül 26, 2011 in Plotter Hata Kodlar?

Plotter Hata Kodlar?

01
Ana PCA / Elektronik Modülü
02
Ta??y?c? / Ta??y?c? PCA
03
Güç Kayna?? Ünitesi
04
A? Kart?
05
Formatter
06
Sabit Disk Sürücüsü
07
PCA Interconnect
08
Ön Panel
11
Kablo Firar
12
Carriage Flex Devre

17
Ara ba?lant? kablosu
21
Benzin istasyonu
22
Mürekkep Besleme ?stasyonu
23
Bas?nç Sistemi (APS)
24
Mürekkep Da??t?m Sistemi
25
Tükürük hokkas?
31
Kesici
32
Take-Makaras?
33
Ka??t Besleyici
34
Kurutma / üfleyici
41
Ka??t-Eksen Motor
42
Tarama-Eksen Motor
43
Vakum Fan
44
Aerosol fan
51
Pencere Sensörü
52
Dedektör B?rak
53
Medya Sensör
54
Pinch-Kol Sensör
55
Hatl? Sensör
56
Sürücü Rulo Encoder Sensör
57
Mürekkep Kaçak Dedektörü
58
Renk Sensörü
59
Medya Türü Sensörü
61
Sözlü Dil
62
Paralel Port ile Giri? / Ç?k??
63
A? Kart? ile Giri? / Ç?k??
64
USB Port ile Giri? / Ç?k??
65
Giri? / Ç?k??
71
Bellek Yönetimi
72
Genel Firmware
73
Servo
79
Iddia
81
Ortam ?lerletme
82
Medya Cut
83
Tek-Sayfal?k Ka??t Besleme
Kod
Komponent / Sistem

A?a??daki tabloda, son 2 rakam? Sistem Hata Kodu aç?kl?yor:
84
Rulo Besleme
85
Medya-Eksen Encoder Okuma
86
Ta??y?c? Hareketi
87
Tarama Eksen Encoder Okuma
91
Kafas? Ate?leme
92
Servis
93
Pompa Mürekkep
Kod
Kurtarma Eylem
Yan?t
00
De?i?tirmek
Için olas?
mü?teri
yapmak
eylem
01
(Elle) Reconnect ayarlay?n / Temiz / / yeniden tak?n
02
/ Ayarlama Kalibre (Otomatik Süreç kullanarak)
03
Power OFF
04
Sistem Firmware Yükseltme
05
Yükseltme Sürücüsü
06
Aksesuar ekle
07
Yükselmek
08
Yine Arsa
09
Yanl?? Bölüm Yüklendi
10
De?i?tirmek
On-Site
ziyaret
gereken
11
(Elle) Reconnect ayarlay?n / Temiz / / yeniden tak?n
12
/ Ayarlama Kalibre (Otomatik Süreç kullanarak)
13
Power OFF
14
Sistem Firmware Yükseltme
15
Yükseltme Sürücüsü
16
Aksesuar ekle
17
Yükselmek
18
Yine Arsa
19
Yanl?? Bölüm Yüklendi
Kod
Komponent / Sistem

Hata Günlü?ü Program?
Hata Günlü?ü program?, son 10 sistem hatas? bir kay?t içerir
kodlar? Yaz?c? ya?ad?. Bu bilgilerin amac?,
:

Yaz?c? tekrarlanan hatalar? olup olmad???n? belirleyin.

Önceki sorunlar mevcut neden olup olmad???n? belirleyin
Yaz?c? ba?ar?s?zl?k.

Geçerli ek belirtiler olup olmad???n? belirleyin
sistem hata kodu.
Her hata kodu için depolanan bilgiler:

Bildirilen Sistem hata kodu.

Hata tetikledi Firmware kod sat?r?.

Hata kodu tetikledi tarih.
Hata Günlü?ü Program?na Eri?me
1 yukar? ok tu?una bas?n
veya a?a?? ok tu?u ön panel ekranlar kadar
Kurulum Menüsü ve
Enter tu?una bas?n
.
2 tu?una bas?n.
yukar? ok
veya ön paneldeki olaylar? Giri? kadar a?a?? ok tu?u.
Bas?n
Enter tu?una bas?n.
Menü
Geri
Girmek
Için ENTER tu?una bas?n
Set-up menü
Set-up menü
Menü
Geri
Girmek
Set-up menü
Geni?leme kartlar?
I / O set-up
ön panel
Rak?m = 0-1000 m.
Giri?

3 tu?una bas?n.
yukar? ok
veya ön paneldeki olaylar? Hatalar kadar a?a?? ok tu?u. Bas?n
Enter tu?una bas?n.
4. ön paneli hata kodu vurgular kadar yukar? ok veya a?a?? ok tu?una bas?n.
hakk?nda bilgi görmek istedi?iniz.
Enter tu?una bas?n.
5 ön panel Seçili ö?e hakk?nda bilgi görüntüler
.
NOT
Ba?ka bir hata kodu hakk?nda bilgi görüntülemek için, BACK tu?una bas?n ve
ön panel önceki ekrana geri dönecek
Menü
Geri
Girmek
Giri?
Kafalar?
Hatalar
Menü
Geri
Girmek
Hata günlü?ü
Daha fazla bilgi için seçin:
1 Hata 21:10
2 Hata 01:11
3 Hata 21:11
4 Hata 43:10
Hata günlü?ü
Hata kodu: 21:10
linefeed.c, 217
Tarih: 20-Eylül-01

Sistem Hatas?:
01:10
Sorun
Aç?klama:
Elektronik Modülü hatas?. Olas? nedeni olabilir:
1. Elektronik Modülü yanl?? tipi (16 MB
Elektronik Modülü) 24 “Model çal??maz.
2. Okuma, yazma ya da EEROM ba?lat?rken ba?ar?s?z oldu.
3. ASIC’in Bir Seri Veriyolu içinde olmad???n?
Ta??nmas? Meclisi Elektronik Modülü ba?lan?r.
4. ASIC’in Bir ba?layan Serial Bus yan?t vermedi
Ta??nmas? Meclisi Elektronik Modülü.
5. Elektronik Modülü Hizmet bir hareket isteyen
?stasyon önceki hareketi hala tamamlanm?? edilirken.
6. Elektronik Modülü So?utma Fan? bugünkü ula?t?
s?n?rlay?n.
Düzeltici Faaliyet:
Elektronik Modülü de?i?tirin
Sayfa 8-24.
Sistem Hatas?:
01:11
Sorun
Aç?klama:
Elektronik Modülü So?utma kötü ba?l? havaland?r?n.
Düzeltici Faaliyet:
So?utma Fan (Elektronik üstünde bulunan Reconnect
Modülü). So?utma Fan ba?ar?s?z olmaya devam ederse, bu
Elektronik Modülü konektörü i?aretçilerine e?ildi.
Sistem Hatas?:
01:12
Sorun
Aç?klama:
EEROM do?ru yap?land?r?lmam?? (ürün numaras?
eksik olabilir.)
Düzeltici Faaliyet:
EEROM do?ru EEROM kurulum yard?mc? program?n? kullanarak yap?land?r?n

Sayfa 4-17.

Sistem Hatas?:
01:13
Sorun
Aç?klama:
Elektronik Modülü hatas?. Olas? nedeni olabilir:
1. Elektronik Modülü ASIC biri oldu?unu bildiriyor
çok s?cak.
2. Tarama-Eksen servo veya Ka??t-kesinti
Eksen servo bekleniyor düzenli olarak gelen ya da de?il
çok geç geliyor.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Yaz?c? Kapal? aç?n ve birkaç dakika bekleyin. Switch Yaz?c?
Hata Kodu kayboldu ve tekrar kontrol edin.

Hata Kodu devam ederse, Elektronik Modül yerine

Sayfa 8-24.
Sistem Hatas?:
02:10
Sorun
Aç?klama:
Ta??y?c? ba?ar?s?zl?k. Olas? nedeni olabilir:
1. Ta??nmas? PCA Yaz?c? geri kalan? ile uyumlu de?ildir.
2. Ta??nmas? ASIC ba?lat?l?yor sorunlar? var.
3. Ta??nmas? PCA üretilen 2,5 V referans gerilimi
aral?k d???nda.
4. Ta??nmas? ASIC’in Bir Seri içinde bulunam?yor
Otobüs Ta??ma Elektronik Modülü ba?layan.
5. Ta??nmas? ASIC’in Bir Seri Veriyolu yan?t vermedi
Ta??nmas? Meclisi Elektronik Modülü ba?lan?r.
Düzeltici Faaliyet:
Ta??nmas? Meclisi de?i?tirin
Sayfa 8-78.
Sistem Hatas?:
02:13
Sorun
Aç?klama:
Ta??y?c? ba?ar?s?zl?k. Olas? nedeni olabilir:
1. Ta??nmas? ASIC biri çok s?cak oldu?unu bildiriyor.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Yaz?c? Kapal? aç?n ve birkaç dakika bekleyin. Switch Yaz?c?
Hata Kodu kayboldu ve tekrar kontrol edin.

Hata Kodu devam ederse, Ta??nmas? Meclisi yerine

Sayfa 8-78.

Sistem Hatas?:
03:10
Sorun
Aç?klama:
Güç Kayna?? ar?zas?.
Düzeltici Faaliyet:
Güç Kayna?? Ünitesi de?i?tirin
Sayfa 8-27.
Sistem Hatas?:
04:11
Sorun
Aç?klama:
LAN Kart? alg?lanmad?.
Düzeltici Faaliyet:
OFF Yaz?c? Güç ve LAN Kart? yeniden.
Sistem Hatas?:
05:09 Hata (HP DESIGNJET 500 Serisi Sadece)
Sorun
Aç?klama:
Formatter yerine HP-GL / 2 Aksesuar Kart? kurulu.
Düzeltici Faaliyet:
Yaz?c? OFF Güç ve Formatter kald?rmak ve yüklemek HP
GL / 2 Aksesuar Kart?
Sayfa 8-20.
NOT: Bu Hata Kodu DesignJet 800 Serisi Yaz?c? belirirse,
Yaz?c? yap?land?r?lm?? model numaras? (hatal?
Yaz?c?) DesignJet 500 Serisi Yaz?c? dü?ünüyor. Bu durumda
model numaras?n? yeniden yap?land?rmak
Sayfa 4-17.
Sistem Hatas?:
Uyar? 05:10 (HP Designjet 800 Serisi Sadece)
Sorun
Aç?klama:
Formatter tespit de?il.
Düzeltici Faaliyet:
Yaz?c? OFF Güç ve Formatter yeniden yerle?tirin.
Sistem Hatas?:
05:10 Hata (HP DESIGNJET 800 Serisi Sadece)
Sorun
Aç?klama:
Formatter ba?ar?s?zl?k.
Düzeltici Faaliyet:
Yaz?c? OFF Güç ve Formatter yerine
Sayfa 8-20.
Sistem Hatas?:
05:10 Hata (HP DESIGNJET 500 Serisi Sadece)
Sorun
Aç?klama:
HP-GL / 2 Aksesuar Kart? ar?zas?.
Düzeltici Faaliyet:
Yaz?c? OFF Güç ve HP-GL / 2 Aksesuar Kart? yerine

Sayfa 8-20.

Sistem Hatas?:
05:11
Sorun
Aç?klama:
Formatter tespit de?il. (Geçici bir çözüm makale)
Düzeltici Faaliyet:
Yaz?c? OFF Güç ve Formatter tekrar tak?n.
Sistem Hatas?:
08:11
Sorun
Aç?klama:
Ön Panel tespit edilemez.
Düzeltici Faaliyet:
Ön Panel yeniden ba?lay?n.
Sistem Hatas?:
11:11
Sorun
Aç?klama:
Firar kötü ba?l? Kablo.
Düzeltici Faaliyet:
Firar Kablo do?ru ?ekilde yeniden ba?lay?n.
*** NOT çizici kapat?n, ta??ma sa? ta??mak çizici geri çevirmek, hata hala mevcut olup olmad???n? görmek için kontrol edin – ** sondaki kablosunu ç?karmadan veya de?i?tirmeden önce.
Sistem Hatas?:
11:13
Sorun
Aç?klama:
, Kafalar? gerilim ayar? ile sorunu.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Firar Kablo, her iki uçta do?ru ba?l? olup olmad???n? kontrol edin.

Firar Kablo de?i?tirin.
Sayfa 8-40.

Ta??nmas? Meclisi de?i?tirin
Sayfa 8-78.
Sistem Hatas?:
12:11
Sorun
Aç?klama:
Ta??nmas? Kurul’da k?sa bir tespit.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

TÜM Kafalar? ç?kar?n ve flex temas noktalar?n? temizleyin
Bask? kafalar? ve Ta??nmas? Meclisi.

TÜM Kafalar? de?i?tirin.

Ta??nmas? Meclisi de?i?tirin
Sayfa 8-78.

Sistem Hatas?:
21:10
Sorun
Aç?klama:
Servis ?stasyonu hatas?. Olas? nedeni olabilir:
1. Servis ?stasyonu motor taraf?ndan say?lan ad?mlar tutarl? de?il.
mevcut hareketin beklenen süresini.
2. Aerosol Fan maksimum ak?m s?n?r?na ula?t?.
3. Servis ?stasyonu motor blokaj nedeniyle kapand?.
Düzeltici Faaliyet:
Servis ?stasyonu Asamblesi de?i?tirin
Sayfa 8-52.
Sistem Hatas?:
21:11
Sorun
Aç?klama:
Servis ?stasyonu tespit edilemez veya Hizmet
?stasyon kötü ayarlan?r.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Servis ?stasyonu Meclisi yeniden ba?lay?n.

Servis ?stasyonu gezisi kolunu konumland?r?n.
Sistem Hatas?:
22:10
Sorun
Aç?klama:
Mürekkep Besleme ?stasyonu hatas?. Olas? nedeni olabilir:
1. Okuma, yazma ya da yedek EEROM ba?lat?rken ba?ar?s?z oldu.
2. Out-of-mürekkep sensörler (Mürekkep ?kmal ?stasyonu bulunan)
MST ba?lat?l?yor i?lemi s?ras?nda ne olmas? gerekti?i
depressurizing iken.
Düzeltici Faaliyet:
Mürekkep Besleme ?stasyonu de?i?tirin.
Sayfa 8-48.
Sistem Hatas?:
41:10
Sorun
Aç?klama:
Ka??t-Eksen motor ar?zas?.
Düzeltici Faaliyet:
Ka??t-Eksen Motor de?i?tirin.
Sayfa 8-84.

Sistem Hatas?:
41:13
Sorun
Aç?klama:
Ka??t-Eksen Motor Encoder quadrature hata.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Yaz?c? Kapal? aç?n ve birkaç dakika bekleyin. Switch Yaz?c?
Hata Kodu kayboldu ve tekrar kontrol edin.

Hata Kodu devam ederse, Ka??t-Eksen Motor de?i?tirin

Sayfa 8-84.
Sistem Hatas?:
42:10
Sorun
Aç?klama:
Scan-Eksen motor ar?zas?.
Düzeltici Faaliyet:
Tarama-Eksen Motor de?i?tirin
Sayfa 8-29.
Sistem Hatas?:
43:10
Sorun
Aç?klama:
Vakum Fan ar?zas?.
Düzeltici Faaliyet:
Vakum Fan de?i?tirin
Sayfa 8-64.
Sistem Hatas?:
43:11
Sorun
Aç?klama:
Vakum Fan tespit edilmedi.
Düzeltici Faaliyet:
Vakum Fan yeniden ba?lay?n.
Sistem Hatas?:
56:10
Sorun
Aç?klama:
Sürücü Roller Encoder Sensör hatas?.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Sürücü Roller Encoder Sensör de?i?tirin.
Sayfa 8-38.

Sorun devam ederse, Encoder Disk Meclisi de?i?tirin.

Sistem Hatas?:
56:13
Sorun
Aç?klama:
Sürücü Roller Encoder Sensör quadrature hata.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Yaz?c? Kapal? aç?n ve birkaç dakika bekleyin. Switch Yaz?c?
Hata Kodu kayboldu ve tekrar kontrol edin.

Hata Kodu devam ederse, Sürücü Rulo Encoder de?i?tirin
Alg?lay?c?
Sayfa 8-38.
Sistem Hatas?:
61:04
Sorun
Aç?klama:
Firmware hata.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Yaz?c? Kapal? aç?n ve birkaç dakika bekleyin. Switch Yaz?c?
Hata Kodu kayboldu ve tekrar kontrol edin.

Hata Kodu tekrar belirirse, yeni bir Firmware serbest b?rak?lmas? için kontrol edin.

Yeni Firmware sürümü sorunu çözmezse, veya yeni
Firmware sürümü mevcut de?ildi, sonra da HP ile irtibata geçin
Tedarik Yan?t Merkezi (ya da do?rudan Tümen)
a?a??daki bilgileri:
Model ve Seri Numaras? Yaz?c?.
Yaz?c? firmware sürümü (Yaz?c? Bilgileri
yarar
Sayfa 4-27).
Sat?r besleme de dahil olmak üzere tam Hata Kodu bilgileri,
hata olu?tu (bunu elde etmek için Hata Günlü?ü yard?mc? program?n? kullanabilirsiniz
bilgi
Sayfa 2-5).

Sistem Hatas?:
61:05
Sorun
Aç?klama:
Hata ??leme ??. Bu hata kodu sadece HP Designjet’lere görünür
800 Serisi, ya da HP-GL / 2 kart? ile HP Designjet 500 Serisi
PostScript veya HP-GL / 2 dosya ya i?lerken, yüklü.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Yaz?c? Kapal? aç?n ve birkaç dakika bekleyin. Switch Yaz?c?
Tekrar yazd?rmak için çal???yorlard? dosya yeniden gönderin.

, Daha sonra dosyay? yeniden göndermeyi sonra Hata Kodu yeniden denerseniz
Dosyay? yeniden üreten ve yeniden yazd?rmay? deneyin.

E?er bu hata neden olan dosya PostScript olup olmad???n? kontrol edin
?kili. Dosya ?kili ise, AppleTalk kullanmak için dosya göndermek için
Yaz?c?. AppleTalk ?kili dosya göndermek için kullan?lan de?ilse
Yaz?c?, daha sonra ?kili PostScript ayarlar?n? de?i?tirmek
Ön Panel (Set-up menü / PS / Kodlama / ?kili).

Hata Kodu yeniden devam ederse, yeni bir sürüm olup olmad???n? kontrol edin
Sürücü.
Sistem Hatas?:
64:04
Sorun
Aç?klama:
Firmware Hata (USB Port).
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Yaz?c? Kapal? aç?n ve birkaç dakika bekleyin. Switch Yaz?c?
Hata Kodu kayboldu ve tekrar kontrol edin.

Hata Kodu tekrar belirirse, yeni bir Firmware serbest b?rak?lmas? için kontrol edin.

Yeni Firmware sürümü sorunu çözmezse, veya yeni
Firmware sürümü mevcut de?ildi, sonra da HP ile irtibata geçin
Tedarik Yan?t Merkezi (ya da do?rudan Bölümü)
a?a??daki bilgileri:
Model ve Seri Numaras? Yaz?c?.
Yaz?c? firmware sürümü (Yaz?c? Bilgileri
yarar
Sayfa 4-27).
Sat?r besleme dahil olmak üzere tam Hata Kodu bilgileri,
hata olu?tu (bunu elde etmek için Hata Günlü?ü program? kullanabilirsiniz
bilgi
Sayfa 2-5).

Sistem Hatas?:
71:04
Sorun
Aç?klama:
Sorun Bellek yerle?tirmektedir. Bu hata kodu yaln?zca HP görünür
Designjet’lere 800 Serisi, ya da bir bilgisayar ile HP Designjet 500 Serisi HP
GL / 2 kart? tak?l?.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Yaz?c? Kapal? aç?n ve birkaç dakika bekleyin. Switch Yaz?c?
Hata Kodu kayboldu ve tekrar kontrol edin.

Hata Kodu tekrar belirirse, yeni bir Firmware serbest b?rak?lmas? için kontrol edin.

Yeni Firmware sürümü sorunu çözmezse, veya yeni
Firmware sürümü mevcut de?ildi, sonra da HP ile irtibata geçin
Tedarik Yan?t Merkezi (ya da do?rudan Tümen)
a?a??daki bilgileri:
Model ve Seri Numaras? Yaz?c?.
Yaz?c? firmware sürümü (Yaz?c? Bilgileri
yarar
Sayfa 4-27).
Sat?r besleme dahil olmak üzere tam Hata Kodu bilgileri,
hata olu?tu (bunu elde etmek için Hata Günlü?ü yard?mc? program?n? kullanabilirsiniz
bilgi
Sayfa 2-5).
Sistem Hatas?:
71:06
Sorun
Aç?klama:
Haf?za sorunu Out. Bu hata kodu yaln?zca HP görünür
Designjet’lere 800 Serisi, ya da bir bilgisayar ile HP Designjet 500 Serisi
HP-GL / 2 kart?, bir PostScript ya da i?lerken yüklü HP
GL / 2 dosya.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Ön Panel kullanarak Yaz?c? RAM miktar?n? kontrol edin
(Yaz?c? Bilgisi yard?mc? program?n? kullanabilirsiniz
Sayfa 4-27). Gerekirse,
Formatter daha fazla bellek yüklemelisiniz.

Sorun devam ederse, bunun yerine PC dosya i?leme deneyin
Yaz?c? (Geli?mi? seçenekler bellek kaç?n?n
Sürücü).

Sistem Hatas?:
72:04
Sorun
Aç?klama:
Problem Tarama-Eksen (Firmware Hatas?).
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Yaz?c? Kapal? aç?n ve birkaç dakika bekleyin. Switch Yaz?c?
Hata Kodu kayboldu ve tekrar kontrol edin.

Hata Kodu tekrar belirirse, yeni bir Firmware serbest b?rak?lmas? için kontrol edin.

Yeni Firmware sürümü sorunu çözmezse, veya yeni
Firmware sürümü mevcut de?ildi, sonra da HP Plotter ile irtibata geçin
Tedarik Yan?t Merkezi (ya da do?rudan Bölümü)
a?a??daki bilgileri:
Model ve Seri Numaras? Yaz?c?.
Yaz?c? firmware sürümü (Yaz?c? Bilgileri
yarar
Sayfa 4-27).
Sat?r besleme de dahil olmak üzere tam Hata Kodu bilgileri,
hata olu?tu (bunu elde etmek için Hata Günlü?ü yard?mc? program?n? kullanabilirsiniz
bilgi
Sayfa 2-5).
Sistem Hatas?:
73:04
Sorun
Aç?klama:
Servo hata.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Yaz?c? Kapal? aç?n ve birkaç dakika bekleyin. Switch Yaz?c?
Hata Kodu kayboldu ve tekrar kontrol edin.

Hata Kodu tekrar belirirse, yeni bir Firmware serbest b?rak?lmas? için kontrol edin.

Yeni Firmware sonra b?rak?n sorunu çözmezse
Elektronik Modülü de?i?tirin
Sayfa 8-24.

Sorun devam ederse, HP Plotter Destek Merkezi (ya da
do?rudan Bölümü) a?a??daki bilgileri temin:
Model ve Seri Numaras? Yaz?c?.
Yaz?c? firmware sürümü (Yaz?c? Bilgileri
yarar
Sayfa 4-27).
Sat?r besleme de dahil olmak üzere tam Hata Kodu bilgileri,
hata olu?tu (bunu elde etmek için Hata Günlü?ü yard?mc? program?n? kullanabilirsiniz
bilgi
Sayfa 2-5).

Sistem Hatas?:
79:04
Sorun
Aç?klama:
Firmware hata.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Yaz?c? Kapal? aç?n ve birkaç dakika bekleyin. Switch Yaz?c?
Hata Kodu kayboldu ve tekrar kontrol edin.

Hata Kodu tekrar belirirse, yeni bir Firmware serbest b?rak?lmas? için kontrol edin.

Yeni Firmware sürümü sorunu çözmezse, veya yeni
Firmware sürümü mevcut de?ildi, sonra da HP Plotter ile irtibata geçin
Tedarik Yan?t Merkezi (ya da do?rudan Tümen)
a?a??daki bilgileri:
Model ve Seri Numaras? Yaz?c?.
Yaz?c? firmware sürümü (Yaz?c? Bilgileri
yarar
Sayfa 4-27).
Sat?r besleme dahil olmak üzere tam Hata Kodu bilgileri,
hata olu?tu (bunu elde etmek için Hata Günlü?ü program? kullanabilirsiniz
bilgi
Sayfa 2-5).
Sistem Hatas?:
81:01
Sorun
Aç?klama:
Ka??t-Eksen kapatma.
Düzeltici Faaliyet:
Bu hata kodu daha sonra ortaya ç?kt?, ancak bir ka??t s?k??mas?na neden ise
?unlar? deneyin:

Ka??t Advance Testi yap?n
Sayfa 4-11.

Sorun devam ederse, Encoder Disk Meclisi de?i?tirin.
Sistem Hatas?:
81:11
Sorun
Aç?klama:
Ka??t-Eksen kapatma (Ka??t Advance test s?ras?nda).
Düzeltici Faaliyet:
Hata Kodu 81:01 bak?n.

Sistem Hatas?:
85:10
Sorun
Aç?klama:
Ka??t-Eksen Encoder hatas?. Sürücü Roller Encoder Sensör
Encoder Disk s?f?r pozisyon bulmak.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Sürücü Roller Encoder Sensör de?i?tirin.
Sayfa 8-38.

Hata Kodu devam ederse, Sürücü Rulo yerine
Sayfa 8-86.
Sistem Hatas?:
86:01
Sorun
Aç?klama:
Ta??y?c?-Eksen kapatma.
Düzeltici Faaliyet:
Bu hata kodu daha sonra ortaya ç?kt?, ancak bir ka??t s?k??mas?na neden ise
?unlar? deneyin:

Slider Rod çok fazla sürtünme. Yaz?c? Bilgileri girin
yard?mc? program? (
Sayfa 4-27) ve Tarama-Eksen kullan?m?n? kontrol. E?er
yüzdesi% 100′e yak?n, daha sonra Slider Rod ya?lay?n.

Ta??y?c? Servis ?stasyonu darbeleme. E?er ta??y?c?n?n
Yaz?c? sa? taraf?nda kalm?? ve ta??namaz
Yazd?r Platen merkezi Hizmet çünkü
?stasyon Kafalar? ?apkas?n? ç?karmak de?ildir. Bu durumda, yerine
Servis ?stasyonu Meclisi
Sayfa 8-52.

Ta??nmas? Hareketi testi yap?n
Sayfa 4-8.
Sistem Hatas?:
86:11
Sorun
Aç?klama:
Ta??y?c?-Eksen kapatma (Ta??y?c? Hareketi test s?ras?nda).
Düzeltici Faaliyet:
Hata Kodu 86:01 bak?n.

Sistem Hatas?:
86:13
Sorun
Aç?klama:
Ta??y?c?-Eksen kapatma (Firmware Hatas?).
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Yaz?c? Kapal? aç?n ve birkaç dakika bekleyin. Switch Yaz?c?
Hata Kodu kayboldu ve tekrar kontrol edin.

Hata Kodu tekrar belirirse, yeni bir Firmware serbest b?rak?lmas? için kontrol edin.

Yeni Firmware sürümü sorunu çözmezse, veya yeni
Firmware sürümü mevcut de?ildi, Plotter Hp Merkezi ile irtibata
(Ya da do?rudan Bölümü) a?a??daki bilgileri sa?lamaktad?r:
Model ve Seri Numaras? Yaz?c?.
Yaz?c? firmware sürümü (Yaz?c? Bilgileri
yarar
Sayfa 4-27).
Sat?r besleme dahil olmak üzere tam Hata Kodu bilgileri,
hata olu?tu (bunu elde etmek için Hata Günlü?ü yard?mc? program?n? kullanabilirsiniz
bilgi
Sayfa 2-5).
Sistem Hatas?:
87:13
Sorun
Aç?klama:
Ta??nmas? Encoder Sensörü okunam?yor.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Yaz?c? Kapal? aç?n ve birkaç dakika bekleyin. Switch Yaz?c?
Hata Kodu kayboldu ve tekrar kontrol edin.

Hata Kodu devam ederse, Ta??nmas? Meclisi yerine

Sayfa 8-78 veya Encoder Strip
Sayfa 8-76.
Sistem Hatas?:
93:10
Sorun
Aç?klama:
Mürekkep Sistem ba?lang?c?nda (Daha fazla bilgi için Sayfa 1-7) ba?ar?s?z oldu.
Düzeltici Faaliyet:
A?a??dakileri deneyin:

Yaz?c? bir s?z?nt? olup olmad???n? kontrol edin. E?er bir s?z?nt? aç?kt?r (mürekkep var
Yaz?c? bile?enler), Mürekkep Besleme Tüpleri yerine
Sayfa 8-60.

Ba?bakan Tüpler program? (Sayfa 4-24 bak?n) gerçekle?tirin ve check
bu yordam? tamamlamak için ne kadar sürer. Bu çok uzun sürerse
, sonra da i?lemi tamamlamak ve Yaz?c? herhangi bir s?z?nt? var.
Mürekkep Kartu?lar? de?i?tirin. Tamamlamak için k?sa bir zaman al?yorsa
prosedürü, sonra Mürekkep Besleme Tüpler yerine
Sayfa 8-60.

Bilgisayar Bak?m typoghraphical hatalar? responcible de?ildir, herhangi bir özel bilgi veya fikir mülkiyeti orijinal Mahjong tek özelli?i kal?r.
Bilgisayar Bak?m, onlar kendi çizici servis konusunda bilinçli kararlar verebilmeniz için bu makinelerin sahiplerinin elinde bilgi yerle?tirmek için burada bir niyeti vard?r.

Comments are closed.