Hp Designjet Z6100 1.524 mm Foto?raf Yaz?c?

Eylül 9, 2011 in Genel, HP 2.El Plotter

1,52m Geni?li?inde Profesyonel grafik ve cad bask?lar için en ideal çözüm. Bütün bak?mlar? firmam?z taraf?ndan eksiksiz olarak yap?lm??t?r. Mekanik olarak 3 ay Firmam?z garantisi alt?ndad?r. ?stenildi?i takdirde 800 $ fark verilerek 1 y?l mü?teri yerinde bütün yedek parça ve i?çilik dahil garanti ile verilebilir.