Hp Designjet T7100 Yaz?c?

Eylül 9, 2011 in HP Desingjet T7100 Serisi

HP Designjet T7100 Yaz?c?, dü?ük maliyetli tek renkli bask?y? kaliteli renkli bask? ile birle?tirir ve devrim yaratan toplam sahip olma maliyeti sa?lar. Modüler tasar?m? sayesinde yükseltilmesi kolay bir yaz?c? ile dü?ük bak?m ve yüksek h?zlar?n keyfini sürün.